BALE RANGKI

BALE RANGKI

BALE RANGKI

Bale Rangki adalah bangunan yang terdapat disebelah kiri Kori Agung ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan perlengkapan upacara.